Op deze site vindt u informatie over Ton als therapeut, over zijn praktijk en over zijn beroep als natuurgeneeskundige therapeut en vooral wat Ton voor u kan betekenen.

Alles om ons heen is aan verandering onderhevig.
Ontwikkeling, prestatie en succes zijn de kernwoorden van de maatschappij waarin we leven. En dat op een snelheid die voor velen niet meer bij te houden is, met o.a. stress als gevolg.

Zo lopen we maar al te vaak ons zelf voorbij, emoties raken ondergeschikt. Op basis van pure ratio en wilskracht gaan we door. Hierdoor kunnen problemen in de privé en/of werksfeer ontstaan. Onze geest en ons lichaam kan overbelast raken met ziekte als gevolg.

Soms hebben we iemand nodig die ons weer op weg helpt en ons ondersteuning kan bieden in dit genezingsproces.

Wat Ton kan aanbieden is een genezingsproces waarbij u altijd centraal staat, waarin Ton vooral met u wilt gaan kijken waarom of waardoor u uit balans bent geraakt en wat we eraan kunnen doen om deze te herstellen. Het draait allemaal om bewustwording en de energie terug in balans te brengen.

Naast bewustwording door een gesprek met o.a. Hoe sta ik in het leven? Hoe ga ik hiermee om? Wat voel ik allemaal? Wat voel ik allemaal niet meer? Is het mogelijk om u door een natuurgeneeskundige therapeut uw energieblokkades weer in juiste banen te leiden en bewust maken waarom u bepaalde klachten heeft.

Als natuurgeneeskundige therapeut kan Ton u begeleiden in:
Opnieuw te leren voelen en vooral bewust te worden waar je tot nu toe mee bezig bent geweest. Om oude en vastgeroeste patronen te leren zien en te doorbreken, waardoor er een betere balans tussen lichaam en geest gaat plaatsvinden.